You are currently viewing Skab et godt fysisk arbejdsmiljø for dine medarbejdere

Skab et godt fysisk arbejdsmiljø for dine medarbejdere

Et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk er vigtigt for at skabe en god arbejdsplads. Begge dele handler om i hvor høj grad personer og det fysiske miljø er med til at skabe en god trivsel på arbejdspladsen.

De fysiske rammer kan også være med til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø – det kunne blandt andet være indeklima, lys og øvrige fysiske rammer og forhold for arbejdet. I dette indlæg vil vi derfor se lidt nærmere på basale råd til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø.

Sørg for at sikkerheden er i top

Uanset hvilken branche du opererer i, er det afgørende at tage et kig på sikkerheden i det daglige. Især i de mere praktiske fag indenfor byggebranchen, sundhedssektoren eller restaurationsbranchen er det uhyre vigtigt at sikkerheden er i top.

Medarbejdernes sikkerhed bør være en af de største prioriteter for en arbejdsplads, da det kan forebygge skader og ulykker. Det kan eksempelvis være godt og sikkert fodtøj til dine medarbejdere såsom sikkerhedssko, skridsikre sko, sikkerhedsbriller, høreværn, sikkerhedshjelme osv.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man lever op til arbejdstilsynets krav ifm. sikkerhed på arbejdspladsen. 

Gå ikke ned på kvaliteten af udstyr

Et godt fysisk arbejdsmiljø kan skabes på mange måder og varierer alt efter hvilket arbejde, der er tale om. Men i de fleste sammenhænge er det ofte kvaliteten af udstyr, der gør forskellen. De fleste kontormedarbejdere bruger en stor del af deres dag siddende på en kontorstol.

Det er derfor vigtigt at stolen er i god kvalitet og understøtter en god ergonomi. Men det gælder i den grad også i andre erhverv. Håndværkere er eksempelvis ofte belastet af deres hårdt fysiske arbejde og det er derfor vigtigt at de får det bedst mulige forudsætninger for at udføre deres arbejde.

Det kan være maskiner eller andre hjælpemidler. Arbejdstøjet kan i den forbindelse også være et centralt element i hverdagen.

Tøjet skal være gearet til vejret, til diverse arbejdsstillinger og andre forhold, der gør sig gældende i løbet af dagen, da medarbejderen i det tilfælde er afhængig af sin mobilitet. Kvalitet er her et nøgleord, da kvalitet er mere slidstærkt, komfortabelt og på den måde kan bidrage til mindre friktion i hverdagen.