You are currently viewing Sådan opnås fleksibel styring af indgangen

Sådan opnås fleksibel styring af indgangen

Overvejer din virksomhed muligheden for at etablere en reception eller en lobby, der er tilgængelig uden for de normale arbejdstimer, eller i perioder, hvor det ikke er muligt at bemande dette område?

Dette vil facilitere, at besøgende har mulighed for at benytte sig af området, hvad enten det er med formål at afvente et møde eller i forbindelse med andre ærinder.

Indtil nu kan det have virket uoverkommeligt at udnytte denne mulighed, hovedsageligt på grund af udfordringer med at opretholde nødvendig overvågning og kontrol i lobbyområdet. Der præsenteres nu en løsning, der adresserer disse udfordringer: En avanceret besøgsadministrationsløsning fra SALTO Systems, der giver mulighed for effektiv adgangskontrol uden krav om fysisk personale til stede.

Salto Space: En integration med eksisterende systemer

Med introduktionen af adgangskontrol med SALTO Space, en berøringsfri adgangsløsning, bliver det nu muligt for autoriserede personer at tilgå jeres faciliteter uden komplikationer. SALTO Space er designet til nem integration med allerede eksisterende SALTO låsesystemer, hvilket forhindrer behovet for at investere i helt nye låsesystemer og samtidig tilføjer yderligere funktionalitet til jeres nuværende opsætning.

Thomas Bagger, salgschef for SaltoPartner.dk, understreger betydningen af denne teknologi:

Ved at implementere Salto Spaces kontaktløse adgangskontrolsystemer, kan organisationer ikke blot forbedre sikkerheden og tilgængeligheden af deres lokaler, men også opnå betydelige økonomiske fordele. Reduktionen i nødvendigt personale til overvågning og den forbedrede udnyttelse af bygningernes kapacitet uden for normale åbningstider, tilbyder en direkte vej til omkostningsbesparelser og øget operationel effektivitet.”

Driftssikkerhed med softwarebaseret løsning

SALTO Space øger driftssikkerheden markant gennem sin softwarebaserede tilgang. Systemet er robust over for potentielle netværksfejl, hvilket sikrer, at lobbyområdet kan forblive ubemandet uden at gå på kompromis med funktionaliteten.

Gennem tildeling af unikke ID’er sikres det, at kun autoriserede personer får adgang. Den nøglefrie natur af systemet fjerner de traditionelle problemer forbundet med fysisk nøgleadgang, hvilket letter administrationen og sikrer fleksibel adgang til de nødvendige områder.

Digital og QR-kode baseret adgangsidentifikation gør det nemt for også ikke-fastansatte besøgende at registrere sig og opnå adgang, hvilket yderligere fremmer en effektiv og sikker adgangsstyring.

Denne teknologiske løsning præsenterer en omkostningseffektiv og sikker metode til at optimere adgangsstyringen til jeres faciliteter, og understøtter en mere effektiv udnyttelse af jeres ejendomme uden for de traditionelle åbningstider.